ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Ορφικός ύμνος Δίκης (θυμίαμα λίβανον)


μμα Δκης μλπω πανδερκος, γλαομρφου, κα Ζηνς νακτος π θρνον ερν ζει ορανθεν καθορσα βον θνητν πολυφλων, τος δκοις τιμωρς πιβρθουσα δικαα, ξ στητος ληθεαι συνγουσ νμοια· πντα γρ, σσα κακας γνμαις θνητοσιν χεται δσκριτα, βουλομνοις τ πλον βουλας δκοισι, μονη πεμβανουσα δκην δκοις πεγερεις· χθρ τν δκων, εφρων δ σνεσσι δικαοις. λλ, θε, μλ π γνμαις σθλασι δικαα, ς ν ε βιοτς τ πεπρωμνον μαρ πλθοι.Τον οφθαλμόν εξυμνώ της Δίκης, πού βλέπει τα πάντα καί λάμπει από ομορφιά. η οποία ακόμη καί εις τον ιερόν θρόνον του βασιλέως Διός κάθεται καί παρατηρεί από τον ουρανόν τον βίον (τον τρόπον διαβιώσεως) των ανθρώπων, πού ανήκουν είς πολλάς φυλάς
καί επιπίπτει ως δικαία τιμωρός κατά των αδίκων, συνάπτουσα τα ανόμοια κατά την ισότητα δια της αληθείας
διότι όλα, όσα φέρονται εις τάς κακόβουλους σκέψεις των ανθρώπων, είναι δυσδιάκριτα, επειδή αυτοί (οι άνθρωποι) ως άδικοι θέλουν το επί πλέον (είναι πλεονέκται) δια των σκέ-ψεων των.
Μόνον εσύ επεμβαίνεις δικαίως εις άδικα έργα. και είσαι έχθρα των αδίκων ανθρώπων, έχεις όμως καλάς διαθέσεις προς τους δικαίους.
Αλλά, ώ θεά, έλα εσύ ως δικαία και δώσε μας καλές σκέψεις, έως ότου επέλθη ή υπό της μοίρας προωρισμένη ήμερα του βίου (μέχρι να άποθάνωμεν).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.