ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Ορφικος Υμνος Νομου


Των αθανάτων θεών προσκαλώ και των θνητών ανθρώπων τον αγνόν ανακτά, τον επουράνιον Νόμον, αυτόν πού κατατάσσει (θέτει εις τάξιν) τα άστρα, με οικαίαν σφραγίδα και του θαλασσίου πόντου καί της γης, αυτόν πού φροντίζει πάντοτε να είναι ή φύσις
σταθερά, ασάλευτη, αδιατάρακτη δια ειδικών, μερικωτέρων νόμων, διά των οποίων κατευθύνει τα πάντα άνωθεν καί διατρέχει καί κυριαρχεί αυτός, ο Υπέρτατος Νόμος τον μέγαν ουρανόν, καί τον άδικον φθόνον αποδιώκει αυτός ως ορμητική κίνησις αυτός διεγείρει εις τους ανθρώπους το καλόν τέλος του βίου διότι μόνον αυτός κατέχει το πηδάλιον των ζώων (κατευθύνει την ζωήν), επειδή έχει ορθοτάτας γνώμας, είναι πάντοτε αμετακίνητος, πανάρχαιος, με μεγάλην πείραν συγκατοίκων αβλαβώς με όλους τους δικαίους, αλλά εις τους παρανομούντας (τους αδίκους) επιφέρει βαρείαν ζημίαν, βλάβην Αλλά ώ μακάριε, πολύτιμε, συ πού φέρεις την ευτυχίαν εις όλους περιπόθητε. έχων ευμενή καρδίαν μη μας λησμονής ώ άριστε.


θαντων καλω κα θνητν γνν νακτα, ορνιον Νμον, στροθτην, σφραγδα δικααν πντου τ εναλου κα γς, φσεως τ ββαιον κλινς στασαστον ε τηροντα νμοισιν,   οσιν νωθε φρων μγαν ορανν ατς δεει, κα φθνον † ο δκαιον † οζου τρπον κτς λανει· ς κα θνητοσιν βιοτς τλος σθλν γερει· ατς γρ μονος ζιων οακα κρατνει γνμαις ρθοτταισι συνν, διστροφος αε, γγιος, πολπειρος, βλπτως πσι συνοικν τος νομμοις, νμοις δ φρων κακτητα βαρεαν. λλ, μκαρ, πντιμε, φερλβιε, πσι ποθειν, εμενς τορ χων μνμην σο πμπε, φριστε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.