ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Λέξεις ξένες είναι ελληνικές

Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών.Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά, ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν, μίας εποχής μεγάλου πολιτισμού... 

Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος, έως την παρούσα στιγμή. Κάθε ελληνική λέξη-όρος φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης, φορτίο που οι προγενέστεροι 'εξόδευσαν', για να κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και να την 'βαπτίσουν' με το συγκεκριμένο όνομα-λέξη». 

Παραδείγματα: 

AFTER = Από το ομηρικό αυτάρ= μετά. Ο Όμηρος λέει: "θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ".
AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι το σημερινό αμέ!
BANK = λατινικά pango από το παγιώ, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία τους από τα πρώτα 'τραπέζια' (πάγκους) της αγοράς...
BAR = λατινικά: barra από το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.
BOSS = από το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.
BRAVO = λατινικό, από το βραβείο.
BROTHER = λατινικά frater από το φράτωρ.
CARE = από το καρέζω.
COLONIE από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.
DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα 'δία'. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα.
DISASTER = από το δυσοίωνος + αστήρ
DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές. π.χ. «δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρo!
DOUBLE = από το διπλούς – διπλός.
EXIST = λατινικά ex+sisto από το έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω.
EXIT = από το έξιτε = εξέλθετε
EYES = από το φάεα = μάτια.
FATHER = από το πάτερ (πατήρ).
FLOWER = λατινικά flos από το φλόος.
FRAPPER = από το φραγκικό hrappan που προέρχεται από το (F)ραπίζω = κτυπώ (F= δίγαμμα).
GLAMO UR = λατινικό gramo ur από το γραμμάριο. Οι μάγοι παρασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramo ur -glamou r , πήρε την σημερινή έννοια.
HEART, CORE = από το κέαρ = καρδιά.
HUMOR = από το χυμόρ = χυμός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό 'ς' προφέρεται ως 'ρ'. Π.χ. σκληρότηρ αντί σκληρότης).
I = από το εγώ ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.
ILLUSION = από το λίζει = παίζει.
ΙS = από το είς.
KARAT = εκ του κεράτιον, (μικρό κέρας για τη στάθμιση βάρους).
KISS ME = εκ του κύσον με = φίλησέ με ( ...;είπε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη).
LORD = εκ του λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης. Όπως: Λαέρτης – πατέρας του Οδυσσέα).
LOVE = λατινικό: love από το 'λάFω'. Το δίγαμμα (F) γίνεται 'αυ' και 'λάF ω ' σημαίνει "θέλω πολύ".
MARMELADE = λατινικά melimelum από το μελίμηλον = κυδώνι.
MATRIX = από το μήτρα.
MATURITY = λατινικά: maturus από το μαδαρός= υγρός.
MAXIMUM = λατινικά: maximum από το μέγιστος.
MAYONNAISE = από την πόλη Mayon, που πήρε το όνομά της από το Μάχων = ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.
ME = από το με.
MEDICINE = λατινικά :medeor από το μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι, πράττω επιδέξια. Και μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.
MENACE = από το μήνις.
MENTOR = από το μέντωρ.
MINE = από το Μινώαι (= λιμάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εμπόριο μεταλλευμάτων. «Κρητών λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι». (Διοδ.Σικελ.Ε'84,2).
MINOR = λατινικά: minor από το μινύς = μικρός. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάμβανε το γεύμα. Παράγωγο το ...; menu!
MODEL = από το μήδος= σχέδιο (η ίδια ρίζα με τη μόδα (= moda ).
MOKE = από το μώκος = αυτός που χλευάζει.
MONEY = λατινικό: moneta από το μονία = μόνη επωνυμία της Θεάς Ήρας: Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της Θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή της, (monetae).
MOTHER = από το μάτηρ, μήτηρ.
MOVE = από το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!
MOW = από το αμάω = θερίζω.
NIGHT = από το νύχτα.
NO = λατινικό: non, ne εκ του εκ του νη: αρνητικό μόριο ("νέ τρώει, νέ πίνει"), ή ( νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη ανέμου.
PAUSE = από το παύση.
RESISTANCE = από το ρά + ίστημι.
RESTAURANT = από το ρά + ίσταμαι = έφαγα και στηλώθηκα.
RESTORATION = λατινικά restauro από το ρά+ίστημι, όπου το ρά δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ. ρά-θυμος, και ίστημι = στήνομαι.
SERPENT = λατινικά serpo από το έρπω (ερπετό). H δασεία (') προφέρεται ως σ = σερπετό.
SEX = από το έξις. Η λέξη δασύνεται και η δασεία μετατρέπεται σε σίγμα και = s + έξις.
SIMPLE = από το απλούς (η λέξη δασύνεται).
SPACE = από το σπίζω = εκτείνω διαρκώς.
SPONSOR από το σπένδω = προσφέρω ( σπονδή).
TRANSFER από το τρύω (διαπερνώ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό.
TURBO = από το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.
YES = από το γέ = βεβαίως.
WATER = από το Ύδωρ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ. 

Eργασία βασισμένη σε Μελέτη της ομογενούς καθηγήτριας Αναστασίας Γονέου , Με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα – τροφός όλων των γλωσσών», η Αναστασία 

eleysis-ellinwn.gr 

Διευκρινίσεις σχετικά με μερικές λέξεις της έρευνας ... 

Τ λατινικ χώριστο μόριο re (= νά, πάλι), ξο retro, δν ταυτίζεται μ τ λληνικ ά (ρα), ῥᾶ (= ίζα), ρι (= εκολα). Στ λέξη resistance κ το λατινικο resisto τ δεύτερο συνθετικ προέρχεται π τ λληνικ σί-στη-μι> στημι. λέξη transfer εναι λατινογενς κ τς προθέσεως trans (= διά) κα κ το ήματος fero< λληνικ φέρω. Τ τρύω δ σημαίνει διαπερν. 

Humor: βεβαίως κα
εναι δάνειο κ το λληνικο χυμς μέσω τς λατινικς. Δν εναι εβοϊκ διάλεκτος πο χρησιμοποιοσε τν ωτακισμ λλ ρετρικ κα λακωνική, ο ποες εχαν σημαντικ πίδραση στ λατινική, στν ποία τ φαινόμενο το ωτακισμο εναι γενικευμένο στ γενικ πληθυντικο λων τν νομάτων, πλν τν τριτοκλίτων, σ πολλς πτώσεις τν τριτοκλίτων, πλν τς γενικς πληθυντικο, κα σ προσφύματα κα καταλήξεις ημάτων κα ........ 

τ
sponsor δν προέρχεται π' εθείας π τ σπένδω> σπονδή, λλ π τ πτιο το λατινικο ήματος τς 2ης συζυγίας spondeo, spopondi, sponsum, spondere. Τ δ λατινικ spondeo κ το λληνικο σπένδω> σπονδή. 

Τ
μν δν εναι λληνικ λέξη. Εναι δάνειο κ το βραϊκο amen (=εθε) κα παντται δι πρώτη φορ στν Καιν Διαθήκη ς μήν. κ το λληνικο μν τ λατινικ amen κατ τ μετφραση τς Καινς Διαθήκης στ Λατινική. 

Τ
exit δν προρχεται π' εθείας κ το ξιτε. Προέρχεται π τ θέμα το πτίου το συνθέτου ήματος ex-eo, ex-ii, ex-itum (>exitus= ξοδος ), ex-ire= ξέρχομαι. Τ eo (i-v-i, itum, ire) προέρχεται κ το λληνικο εμι= θ ρθω, θ πάω. 

λέξη illusion (γαλλικ κα γγλική) σημαίνει αταπάτη, προέρχεται δ π τ πτιο το λατινικο ήματος illudo, illusi, illusum (> illusio= χλευασμός, ερωνεία), illudere, τ ποο εναι σύνθετο in+ludo> illudo. Τ παραδοθντα π το συχίου "λίζει= παίζει, λίζουσι= παίζουσι" δν εναι βέβαιο τι εναι λληνικ, διότι οδεμία τοιαύτη λληνικ ίζα παντται σ κάποιο κείμενο. Τ το φιλοσόφου Εσταθίου λίζω (το 11ου μ.Χ., αώνα) σημαίνει χαράσσω σχίζω πιπόλαια, τ ποο παρέχει τ ίζα το λίγδην, πιλίγδην. 

Τ
serpent προλθε π τ μετοχ τς λατινικς serpens (> serpentis) το ήματο serpo, τ ποο λήφθη π τ λληνικ σέρπω προτο σιγηθε τ ρχικ σ> ρπω. ν λαμβανόταν π τ ρπω, (ταν πλέον εχε σιγηθε τ σ), τότε θ πρεπε λατινικς τύπος ν εναι herpo, διό τ h στ λατινικ παρίστανε τ δασεα ς προελθν κ το λληνικο Η, προτο καταστε φωνεν μακρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.