ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Το "κακό" ως "άγνοια". Οι διάφορες μορφές του κακού κατά τον Πρόκλο.«Μετά από αυτά πρέπει να πούμε πόσα και ποια είναι τα διάφορα είδη του κακού
Έχει ειπωθεί, λοιπόν, και προηγουμένως ότι άλλο είναι το κακό που υπάρχει στις ψυχές και άλλο είναι το κακό που υπάρχει στα σώματα. Και αυτό που υπάρχει στις ψυχές είναι επίσης δύο ειδών, καθώς άλλο είναι αυτό που επηρεάζει το άλογο είδος ζωής και άλλο αυτό που επηρεάζει το λογικό είδος ζωής. 

Ας επαναλάβουμε, όμως, και τώρα ότι τα τρία πράγματα μέσα στα οποία υπάρχει το κακό είναι τα εξής:
η ψυχή, το είδωλο της ψυχής και το επιμέρους σώμα. Αν, λοιπόν, για την ανώτερη ψυχή το αγαθό συνίσταται στην συμφωνία με τον νου (γιατί πάνω από αυτήν υπάρχει ο νους), κι αν για την αλογία το αγαθό συνίσταται δτην συμφωνία της με την λογική (γιατί το αγαθό κάθε πράγματος προέρχεται από το αμέσως ανώτερό του), κι αν για το σώμα το αγαθό συνίσταται στην συμφωνία του με την Φύση (γιατί αυτή είναι για το σώμα η αρχή της κίνησης και της ηρεμίας), τότε τείναι αναγκη το κακό για την πρώτη να είναι αντίθεση προς τον νου, καθώς είναι σντίθετο της συμφωνίας με τον νου, για τη δεύτερη η αντίθεση προς την λογική, εφόσον το αγαθό της δεύτερης είναι η συμφωνία με την λογική, και για το τρίτο τα παραφύση, εφόσον το αγαθό του τρίτου είναι η συμφωνία με τη Φύση. Και αυτά τα τρία είδη των κακών γεννιούνται μέσα στις τρείς φύσεις που υπόκεινται σε εξασθένιση λόγω της υποβάθμισης της ουσίας τους μέχρι τα επιμέρους. Γιατί τα καθολικά, όπως έχει ειπωθεί πολλές φορές, έχουν πάντα το αγαθό τους, ενώ το κακό βίσκεται εδώ κάτω, εννοώ μέσα στα επιμέρους και μέσα στα άτομα, μέσα στα οποία υπάρχει έλλειψη της δύναμης λόγω της υποβάθμισης της ουσίας και αύξηση της διαίρεσης λόγω εξασθένησης της ένωσης.

Και γενικά, άλλο είναι το κακό που εμφανίζεται μέσα στις ψυχές και άλλο το κακό που εμφανίζεται μέσα στα σώματα. Και από αυτά το κακό μέσα στις ψυχές είναι δυο ειδών, “το ένα νόσος και το άλλο αίσχος”, όπως λέει κάπου ο Ελεάτης ξένος. Αίσχος, μάλιστα είναι η άγνοια και η στέρηση του νου, ενώ νόσος είναι η “στάση” (διχόνοια) μέσα στην ψυχή και έλλειψη της κατά λόγο ζωής

Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, το κακό θα έχει τρία είδη, και καθένα από αυτά τα τρία θα χωρίζεται και πάλι σε δύο είδη. Γιατί αλλιώς υπάρχει το αίσχος στην διάνοια και αλλιώς στην δόξα (γνώμη) (αφού σε καθένα από αυτά τα δύο είναι διαφορετική), και στη μια περίπτωση θα αποτελεί έλλειψη της επιστήμηης και στην άλλη τέχνης (δεξιοτεχνοίας). Επιπλέον, και η νόσος υπάρχει αλλιώς μέσα στις γνώσεις και αλλιώς μέσα στις έξεις. Γιατί και οι έξεις δεν είναι σύμφωνες με την λογική, όπως και πολλές αισθήσεις και απερίσκεπτες φαντασίες. Και εκείνοι που ζούνε μια πρακτική ζωή, εμποδίζονται από τις έξεις που είναι αντίθετες με το αγαθό. Εκείνοι, όμως, που ζούνε μια στοχαστική ζωή, εμποδίζονται από τη φαντασία η οποία παρεισφρέει  και ανειρεί την αγνότητα των άυλων στοχασμών τους. Και το αφύσικο επίσης είναι φύο ειδών. Γιατί και το αίσχος του σώματος είναι αφύσικο (γιατί αποτελεί αδυναμία και έλλειψη του είδους) και η νόσος του σώματος είναι αφύσικη, καθώς αποτελεί διάλυση της τάξης και της συμμετρίας που υπάρχει μέσα στο σώμα.
Με τόσους τρόπου, λοιπόν, πρέπει να διαιρεθεί το κακό, επειδή και τα μέτρα των όντων υπήρχουν μέσα σε αυτές τις τρείς αρχές, την Φύση, την Ψυχή και τον Νου (νοητό). Και η αμετρία αποτελεί στέρηση είτε των Λόγων (λογικών αρχών) που υπάρχουν μέσα στην ψυχή είτε των Λόγων που υπάρχουν μέσα στον νου και γεννήθηκαν από τον Νου (νοητό). Γιατί εκείνο που θέτει σε τάξη κάθε πράγμα είναι ανώτερο από αυτά που τακτοποιούνται άμεσα – και εννοώ εκείνο που άμεσα θέτει σε τάξη καθένα από αυτά. Τέτοια είναι για τα σώματα η Φύση, τα τα άλογα είδη ζώής η λογική, και για τα λογικά είδη ζωής το αγαθό που βρίσκεται πάνω από αυτά. Για τα είδωλα των ψυχών, εξάλλου, η τάξη προέρχεται είτε από την ανώτερη ψυχή, στον βαθμό που όλα αυτά τα είδωλα είναι εξαρτημένα από την μια ψυχή, είτε από μια εξωτερική αρχή, από την οποία προέρχεται το αγαθό για τα όντα που αποτελούν αντικείμενο πρόνοιας. Τέλος. Για κάποια σώματα το αγαθό προέρχεται από μια επιμέρους Φύση και για άλλα από μία καθολική Φύση».

—- Βλ. Πρόκλος «Περί της των κακών υποστάσεως, 55.1 – 57.4». —-
       De malorum subsistentia 55.1 ` to     De malorum subsistentia 57.4     Πσαι δ ατο διαφορα κα τνες, <μετ τατα> λεκτον. ερηται μν ον κα πρτερον τι κακν λλο μν στιν ν ψυχας. <λλο δ ν σμασι>———. λεγσθω δ κα νν τι τρα τατα στν ν ος τ κακν, ψυχ <μερικ κα ψυχς εδωλον> κα σμα …. επερ ον τ μν νω ψυχ τ γαθν κατ νον …, τ δ <λγ> κατ λγον …, τ δ α σματι κατ φσιν—ατη γρ ατ ρχ κινσεως κα ρεμας—. νγκη δπου τ κακν τ μν παρ νον εναι ς τ κατ νον πεναντον, τ δ παρ λγον, τ ε κατ λγον, τ δ παρ φσιν <…>· κα τρα τατα τν κακν εδη τρισν γγινμενα φσεσιν σθενεν δυναμναις δι τν ες τ μερικν τς οσας φεσιν. τ μν γρ λα, καθπερ ερηται πολλκις, τ ατν γαθν χει ε· τ δ κακν νταθα, λγω δ ν τος καθκαστα κα τος τμοις, ν ος δ κα τς δυνμεως λλειψις δι τν το εναι φεσιν κα τς διαιρ σεως πδοσις, μυδρουμνης τς νσεως.
λως δ τ κακν λλο μν τ ν ψυχας, λλο δ τ ν σμασι, κα τοτων <τ ν ψυχασ> διττν, τ μν <νσος>, τ δσχος>, <ς πο φησιν λετης ξνοσ> [Pl. soph. 228]. στι δ ασχος μν <γνοια> κα το νο στρησις, νσος δ ν ψυχ <στσις> κα λλειψις τς κατ λγον ζως. ———,
λλ κα τοτων καστον αθις διττν· κα γρ τ ασχος λλως μν στι περ δινοιαν, λλως δ περ τν δξαν, πε κα γνσις τρα, κα που μν πιστμης, πο δ τχνης νδεια. πρς δ κα νσος λλως μν <ν τας γνσεσιν, λλως δ> ν τας ρμας———  
Τοσαυταχς ον τ κακν διαιρετον, πε κα τ μτρα τν ντων ν τρισ ταταις στν ρχας, φσει κα ψυχ κα ν· κα τ μετρον τν ν φσει λγων στ στρησις τν ν ψυχ τν ν ν …. κα γρ τ κοσμον καστα κρεττον στ τν κοσμουμνωνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.