ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

"Ο Ιησούς ως Πρακτικός φιλόσοφος και η υλοποίηση της Ιδεατότητας" -Γεώργιος Γιούτσος- Φιλοσοφία της Ενότητας (Φιλοσοφία, Μυθολογία, Θεολογία, Επιστήμη)

             
        Ο ορισμός «Πρακτικός φιλόσοφος» δεν αποβλέπει στην ισοπέδωση της θεϊκής καταγωγής του Χριστού, αλλά στη προσπάθεια να εντάξουμε στο πλαίσιο της θρησκευτικής νομοθεσίας, εντελώς ριζοσπαστικά, μια νέα όψη του Υιού του Θεού η οποία να δίνει την δυνατότητα πρόσβασης στη διδασκαλία του Χριστού χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε στο πρόσωπό του τη θεϊκή φύση μόνο, την Ιδεατή, αλλά και την φυσική περίπτωση ενός ανθρώπου υποκείμενου στη σωματική μοίρα που ξεπέρασε τη βάσανο του σώματος μέσω της φιλοσοφικής στάσης του, θεωρώντας τον ως έναν φιλοσοφικό στοχαστή βαθιά ενορατικό, αλλά και πρακτικό όπως θα δούμε παρακάτω.
Η υλοποίηση της Ιδεατότητας αφορά δύο πτυχές που αναπτύσσονται: η μία είναι η Θρησκεία στο σύνολό της και η δεύτερη αφορά στη προσωπική σταδιοδρομία του Χριστού. Σχετικά με την πορεία του θα πούμε στη συνέχεια πώς υλοποιεί την ιδεατότητα ο Χριστός. Αναφορικά με τη θρησκεία ή τις θρησκείες ο Χριστός ή και κάθε άλλος πεφωτισμένος νους γίνεται αιτία ύπαρξης των θρησκειών. Ο Χριστός και ο Βούδας έγιναν

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Αυγουστίνος, θεολόγος και πλατωνικός φιλόσοφος.


   

  Ο Αυγουστίνος (354-430), ο σημαντικότερος θεολόγος και φιλόσοφος της πρώιμης λατινικής μεσαιωνικής σκέψης, θεωρείται από τους ιδρυτές του χριστιανικού πλατωνισμού και από τους θεμελιωτές της δυτικής φιλοσοφικής παράδοσης.
1. Ο βίος και το έργο του
Ο Αυγουστίνος γεννήθηκε στη Θαγάστη, πόλη της Νουμιδίας στη Βόρεια Αφρική, το 354, από ταπεινή οικογένεια. Στις αυτοβιογραφικές Εξομολογήσεις τους, από τα θεμελιώδη κείμενα της δυτικής γραμματείας, αφηγείται και νοηματοδοτεί την πορεία της ταραχώδους –και αρχικά φιλήδονης– ζωής του. Με δυσκολίες κατόρθωσε

Ομιλία για το Έργο του Αριστοτέλη του κ. Θεοδόση Τάσιου

Π. Κλιματσάκης: Η αντίληψη του Εγέλου περί φύσεως

ΉΡΩΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΘΕΟΙ   


    Ο Πρόκλος, στο έργο του «Εις τον Κρατύλον Πλάτωνος εκλογαί χρήσιμοι, 97. 1 – 6 και 98.8 – 13», μας λέγει ότι ο Ζευς ονομάζεται πατέρας εκείνων που διατήρησαν αμόλυντο το θεϊκό και ηγεμονικό είδος της ζωής, αλλά είναι όπως του Ηρακλή και των Διοσκούρων. Εκείνων όμως που δεν κατάφεραν να στραφούν κάποτε προς το θείο [«οδ πιστρψαι ποτ πρς τ θεον δυνηθντων»] δεν θα μπορούσε να αποκληθεί σε καμία περίπτωση πατέρας, «οθ ς πρχων οθ ς λεγμενος». Όσοι λοιπόν μετείχαν σε κάποια ενέργεια που υπερβαίνει τη θνητή φύση, αμέσως έφτασαν στον

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

βιντεο διαλεξη. Π. Κλιματσάκης Επιστήμη της λογικής του Χέγκελ. Ορισμός και διάρθωση

βιντεο. Διάλεξη από Blod | Τάσιος Θεοδόσης | Μερικές συγκρίσεις μυθολογίας και φιλοσοφίας στην Κινεζική και την Ελληνική αρχαιότητα