ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

"ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ" Ερμής ο ΤρισμέγιστοςΜια από τις λίγες πληροφορίες που έχουμε για την δημιουργία, αφού όλες οι θρησκείες αντέγραψαν τα πάντα από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο, θα σταθούμε σε αυτά που έγραψε, και θα σας αφηγηθώ όλη την ιστορία που μας περιγράφει περιληπτικά, και ο καθένας από όλους εμάς ας την κρατήσει στην άκρη του μυαλού του ως ένα παραμύθι αχαλίνωτης πραγματικότητας;..ποιος ξέρει;

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ

Ερμής ο Τρισμέγιστος

    Κάποτε, πριν δημιουργηθεί ακόμη το σύμπαν όπου ζούμε σήμερα, και πριν ακόμη γεννηθούν οι άνθρωποι, ο Πατέρας Νους Θεός, που αποτελείται από

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Μέθεξη με το Θείο


Πρῶτον δ᾽ ἁπάντων ἐκεῖνο εἰπεῖν ἀληθές, ὡς ἀγαθότητι πάσας ἡ ὑπερούσιος θεαρχία τὰς τῶν ὄντων οὐσίας ὑποστήσασα πρὸς τὸ εἶναι παρήγαγεν. Ἔστι γὰρ τοῦτο τῆς πάντων αἰτίας καὶ ὑπὲρ πάντα ἀγα θότητος ἴδιον τὸ πρὸς κοινωνίαν ἑαυτῆς τὰ ὄντα καλεῖν,  ὡς ἑκάστῳ τῶν ὄντων ὥρισται πρὸς τῆς οἰκείας ἀναλογίας. Πάντα μὲν οὖν τὰ ὄντα μετέχει προνοίας ἐκ τῆς ὑπερουσίου καὶ παναιτίου θεότητος ἐκβλυζο μένης• οὐ γὰρ ἂν ἦν, εἰ μὴ τῆς τῶν ὄντων οὐσίας καὶ ἀρχῆς μετειλήφει. Τὰ μὲν οὖν ἄζωα πάντα τῷ εἶναι αὐτῆς μετέχει (τὸ γὰρ εἶναι πάντων ἐστὶν ἡ ὑπὲρ τὸ εἶναι θεότης), τὰ δὲ ζῶντα τῆς αὐτῆς ὑπὲρ πᾶσαν ζωὴν ζωοποιοῦ δυνάμεως, τὰ δὲ λογικὰ καὶ νοερὰ τῆς αὐτῆς ὑπὲρ πάντα καὶ λόγον καὶ νοῦν αὐτοτελοῦς καὶ προτελείου σοφίας.
(Βλ., Διονύσιος Αρεοπαγίτης «Περί Ουρανίας Ιεραρχίας» 4.20.9 – 4.20.19)
Δηλαδή:
Πρώτο από όλα εκείνος είναι ο αληθινός λόγος, ότι η υπερούσια θεαρχία, αφού από αγαθότητα έδωσε υπόσταση σε όλες τις ουσίες των όντων, τις έφερε σε ύπαρξη. Είναι δηλαδή τούτο ίδιο της αιτίας των πάντων και της υπέρ πάντων αγαθότητος να καλεί τα όντα να κοινωνούν εκείνη, όπως έχει οριστεί σε καθένα από αυτά σύμφωνα με την αναλογία του. Όλα λοιπόν τα όντα μετέχουν

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Έρως (θεϊκός έρωτας/εραστής και πάνδημος έρως/εραστής)


   


   Όπως εξηγεί ο Πρόκλος, στο «Εις τον Πλάτωνος πρώτον Αλκιβιάδη, βιβλίο Α’, 30.9 – 37.18», οι ιδιότητες παρελάσουν από τον ένα θεό στον άλλο και ορισμένοι είναι ικανοί να δημιουργούν τα πάντα και να δίνουν υπόσταση στα όντα και «τς ν ατος διακοσμσεως» (και στους κόσμους τους), ορισμένοι χορηγούν τη ζωή και γεννούν τα ποικίλα γένη της ζωής, ενώ οι φρουρητικοί «τν τρεπτον τξιν τν πραγμτων κα τν λυτον συνοχν» διαφυλάσσουν αχράντως, τέλος ορισμένοι ηγούνται κάποιας άλλης δυνάμεως και συντηρούν/σώζουν τα πάντα «δι τς αυτν μεταδσεως» : έτσι και η ερωτική βαθμίδα στο σύνολό της είναι αιτία για την